PROJECT: N 2021-1-BE02-KA220-ADU-000035111

4 Elements in Arts

Mācību plāni

Zvārtes iezis

Iesildīšanās

 • Kā tu domā, kādā krāsā ir akmens?
 • Cik augsts tas varētu būt?
 • Vai tavā tuvumā ir kādi klinšu veidojumi?

Leksika

Kultūras mantojuma apraksts

Dabas piemineklis atrodas skaistā Amatas ielejā. Zvārtes iezis ir slavens ar saviem skaistajiem skatiem un ir Latvijas ģeoloģijas simbols. Oranžā smilšakmens klints daļa veidojusies, kad blakus tai plūda Amatas upe. Lai aizsargātu klinti, 1939. gadā mainīja Amatas upes tecējumu.

Zvārtes klints kopējais garums, ieskaitot liekto daļu, ir 320 metri, un klints augstums ir 45 metri.

Šo vietu apmeklē daudzi cilvēki, jo tā ir viens no populārākajiem ģeoloģiskajiem objektiem Latvijā. Uz klints ir saglabājušies seni kokgriezumi, tāpēc tā jāsaglabā nākamajām paaudzēm.

Atbildiet uz jautājumiem!

 • Kāds ir fotogrāfijā redzamās ielejas nosaukums?
 • Kā sauc upi, kas tek blakus klintij?
 • Kāds ir klints augstums?

Klausīšanās

Klausieties tekstu un atbildiet uz jautājumiem. Vai arī skaļi izlasiet tekstu zemāk.

Zvārtes iezis ir ļoti slavena un skaista smilšakmens klints Latvijā. Interesanta ir ne tikai pati klints, bet arī tās apkārtne ir pilna senu stāstu. Jūs varat doties pārgājienā pa Amatas taku netālu no klints. Tur jūs redzēsiet daudz dažādu iežu veidu, piemēram, dolomītu un smilšakmeni. Paveras arī skaistas ainavas ar daudziem dažādiem augiem un dzīvniekiem. Taka ved gar Amatas upi no Melturiem līdz vietai, kur tā satek ar Gauju.

 • Vai varat iedomāties, kādi augi un dzīvnieki dzīvo pie Zvārtes ieža?
 • Vai vēlaties doties pārgājienā pa Amatas taku?

Klausīšanās izpratne

Atbildiet uz jautājumiem!

 • Kas ir Zvārtes iezis?
 • No kā ir veidota šī klints?
 • Vai klints tuvumā ir pārgājienu taka?
 • Ko var redzēt Amatas takā?
 • Kādi vēl iežu veidi ir sastopami takā?
 • Kur sākas un kur beidzas Amatas taka?

Lasiet stāstu

Cilvēki, kas dzīvo Zvārtē, zina leģendu par raganām!
Viņi stāsta, ka, kad naktī ir vējains laiks, raganas lido no tālām vietām, piemēram, Zilūžu un Vilkates mežiem. Viņas dejo, kopā ēd un runā valodā, kuru neviens nesaprot.
Vislielākās ballītes notiek Vecgada vakarā un Jāņu dienā. Tad labāk neiet ārā un skatīties uz Zvarti no augšas. Par raganām var kļūt tikai ļaunas sievietes. Jāņu sestdienā pēc pļaušanas viņas ietin sevi baltā drānā un guļ uz mutes krūmos. Tad nāk velns un pārvērš viņas par raganām. No tā brīža viņas var dzīvot mājā vai mežā, skriet pa zemi vai lidot gaisā, būt redzamas vai neredzamas, būt vai nebūt cilvēkiem. Raganas var izraisīt pērkona negaisu un krusu, un tās var likt zālei nokalt. Viņas var noplēst mēnesi no debesīm un likt Amatai apstāties.
Kungs, apžēlojies! Raganas padara cilvēkus slimus vai pārvērš tos akmenī. Jaunās raganas to visu uzreiz nezina. Velni viņiem māca ļauno mākslu zvanu torņa virsotnē.
Ja jaunās raganas dara to, ko velni saka, viss ir mierīgi. Ja jaunās raganas negraizās un visu ļaunumu labi atceras, apakšā viss ir mierīgi. Bet, ja viņas pretojas velniem, tad upe pārvēršas virpuļos.
Raganas un velni cīnās, līdz iedzied pirmais gailis. Tad raganas lec lejā, atrod savas slotas un aizlido, pirms trešais gailis iedzied. Dienā ragana izskatās kā parasta sieviete, bet viņai zem drēbēm ir paslēpta gara aste! Tā ir viltīga dzīve Zvarte…

Lasīšanas izpratne

Kurš apgalvojums ir patiess un kurš ir nepatiess?

Izvēlies pareizo atbildi!

Gramatika

Partikulas ir palīgvārdi, kas rāda, kā runātājs vērtē īstenību. Partikulas var pastiprināt, pavājināt, ierobežot vai izcelt kāda vārda nozīmi, tā mainot visa teikuma saturu

Papildus uzdevumi

 

PAŠREFLEKSIJA

Jautājumi, uz kuriem jāatbild, izmantojot vērtējuma skalu 1-5
Manuprāt, stāsts ir saistošs un interesants. *
Esmu iemācījies jaunu vārdu krājumu un struktūras. *
Tas, kā stāsts ir izstāstīts, un aktivitātes man palīdzēja labāk saprast valodu. *
Papildu resursi un papildu aktivitātes ir likušas man aizdomāties par stāsta nozīmi un sekām. *
Esmu uzzinājis par stāsta kultūras fonu un vēsturi. *
Skip to content