PROJECT: N 2021-1-BE02-KA220-ADU-000035111

4 Elements in Arts

LESPLANNEN

Prometheus geboeid

Opwarming

  • Wat voel je als je deze foto ziet?
  • Wat associeer je met vuur?
  • Probeer activiteiten te bedenken die je niet zou kunnen doen als je niet zou weten hoe je vuur moet maken.
Inhoud accordeon

KOKEN – VERWARMEN – ONSZELF BESCHERMEN – STERILISEREN – BLIKSEMEN

Woordenschat

Cultureel Erfgoed Achtergrond

Volgens de Griekse mythologie stal Prometheus het vuur van de goden. In de westerse klassieke traditie werd Prometheus een figuur die stond voor de menselijke inspanning (met name het zoeken naar wetenschappelijke kennis) en het risico van falen en de gevolgen daarvan. In de Romantiek vertegenwoordigde hij het eenzame genie dat zich inspant om het menselijk bestaan te verbeteren, wat kan uitlopen op een tragedie. Mary Shelley gaf bijvoorbeeld “The Modern Prometheus” als ondertitel aan haar roman “Frankenstein” (1818).

Wetenschappelijke ontwikkelingen maakten het mogelijk ziekten te beheersen, voedselsystemen te verbeteren, plagen te verminderen en communicatie en verspreiding van cultuur te vergemakkelijken. Met al deze vooruitgang werden we pragmatischer. Maar in veel gevallen schaadt dit pragmatisme onze menselijkheid. We worden slaven van dingen en prestaties.

In de snel veranderende wereld van vandaag is het bereiken van het ene doel slechts het begin van het bereiken van het volgende. Dat kan heel positief zijn, want we willen altijd verder. Maar het voltooien van een project is niet het enige belangrijke: er over nadenken en genieten van wat we bereiken is ook een belangrijk onderdeel. We moeten er zeker van zijn dat wat we krijgen, echt is wat we willen en nodig hebben. Anders zal ons werk nooit eindigen, zoals de straf van Prometheus. Eindeloos werken wordt ook verbeeld door het verhaal van Sisyphus. Hij werd gedwongen een steen een berg op te duwen. Elke nacht viel de steen weer naar beneden, en moest hij weer van voren af aan beginnen.

 

Luisteren

Luister naar een fragment over Prometheus.

Het verhaal lezen

Een gespierde Prometheus ligt op de rotsen. Zijn linkerhand is vastgeketend aan een rots. Het blauw-witte doek onder hem bedekt hem nauwelijks. Op dit schilderij staat Prometheus in het licht, met een sterk contrast tussen hem en de duisternis om hem heen. De adelaar is bijzonder donker. Hij vertegenwoordigt de kwade kracht die Prometheus heeft aangetrokken door het vuur van de Griekse goden te stelen en aan de mensen te geven.

Prometheus kijkt naar de adelaar, met gespreide vleugels, terwijl hij bijna van de rotsen valt (maar hij kan niet vallen omdat de kettingen hem op zijn plaats houden). De grote snavel van de adelaar scheurt Prometheus’ huid open en haalt de lever uit zijn lichaam. De lever is de bron van zijn marteling omdat de Grieken de lever beschouwden als de plaats van de intelligentie en de ziel, de zetel van het leven. De klauwen van de adelaar zijn op zijn gezicht en zijn bovenbeen geplaatst om de pijn die Prometheus lijdt te benadrukken. De pijn wordt getoond in de uitdrukking van doodsangst op zijn gezicht. Linksonder is een klein vuurtje te zien dat verwijst naar het vuur dat Prometheus aan de mens geeft.

Dit schilderij is gebaseerd op het mythologische verhaal van Prometheus. Volgens de mythe was Prometheus een grote weldoener van de mensheid. Hij ergerde Zeus voor het eerst door een grote os te offeren, en één deel aan de goden en een andere deel aan de mensen. Hij verdeelde de os in twee delen. In het ene deel stopte hij de huid en het vlees en verborg dat in de buik van de os. In het andere deel deed hij de botten, maar bedekte ze met smakelijk vet. Later liet hij Zeus kiezen welk deel de goden zouden eten. Zeus koos de vetlaag en werd erg boos toen hij zag dat hij de botten had gekozen. Sindsdien verbrandden de mensen de botten van het dier in offers om ze aan de goden aan te bieden en aten ze zelf het vlees.

Woedend over deze truc, verbood Zeus de mensen om vuur te gebruiken. Prometheus besloot het te stelen. Hij beklom de berg Olympus, nam het vuur en slaagde erin het terug te geven aan de mensheid. Zo konden de mensen zich verwarmen en het gebruiken om dierenoffers te brengen.

Opnieuw was Zeus erg boos op Prometheus en nam hem mee naar het Kaukasusgebergte, waar hij aan een rots werd vastgeketend. Zeus stuurde een adelaar om Prometheus’ lever op te eten. Omdat Prometheus een Titaan was en dus onsterfelijk, groeide zijn lever elke nacht weer aan en at de adelaar hem elke dag weer op. Deze straf zou eeuwig duren. Maar na honderden jaren kwam Herakles, zoon van Zeus, langs Prometheus’ plaats van gevangenschap. Hij bevrijdde hem door de adelaar met een pijl neer te schieten en de kettingen die hem vasthielden te verbreken. Zeus vond het niet erg dat Prometheus aan zijn straf was ontsnapt, want deze daad van bevrijding en barmhartigheid hielp om de mythe van zijn zoon Herakles te verheerlijken. Prometheus was eindelijk vrij, hoewel hij nog steeds een ring moest dragen die met een ketting aan een stuk rots was bevestigd.

We moeten leren van Prometheus, want hij riskeerde Zeus’ woede om een zwakkere groep, de mensheid, te verdedigen. Eerst leek het erop dat hij had verloren, want hij werd voor eeuwig gestraft. Maar uiteindelijk werd hij bevrijd door Herakles (de Romeinse “Hercules”). En uiteindelijk verloor hij niet, want zijn naam werd de naam van een weldoener van de mensheid. Iemand “een Prometheus” noemen is spreken van een dapper en eervol persoon. Wij, zoals Titanen, moeten risico’s nemen om onze ideeën, onze principes en onze waarden te verdedigen, en om degenen te helpen die zich in een minder gunstige positie bevinden.

Begrijpend lezen

Kies het juiste antwoord.

 

Grammar

Sommige werkwoorden gaan meestal samen met bepaalde voorzetsels, zoals:

  • boos zijn op
  • verdelen in
  • liggen op
  • kijken naar
  • het voor elkaar krijgen om

Extra activiteiten

Extra middelen voor leerlingen

Zelfreflectie

Schaal. 1 – sterk mee oneens – 5 sterk mee eens.
Ik vind het verhaal boeiend en interessant. *
Ik heb wat nieuwe woordenschat en structuren geleerd. *
Ik heb wat nieuwe woordenschat en structuren geleerd. *
De extra middelen en extra activiteiten hebben me doen nadenken over de betekenis en de implicaties van het verhaal. *
De manier waarop het verhaal wordt verteld en de activiteiten hebben me geholpen de taal beter te begrijpen. *
Ga naar de inhoud