PROJECT: N 2021-1-BE02-KA220-ADU-000035111

4 Elements in Arts

LESPLANNEN

Red Star Line Company

Opwarming

  • Wat zie je op het plaatje op de vorige pagina?
  • Welke woorden komen in je op als je ernaar kijkt?
  • Kun je proberen de woorden in te delen in positieve of negatieve ideeën?
  • Zou je in zo’n schip willen zitten?

Woordenschat

Weet je wat een heksenjacht is?

Bekijk het plaatje en probeer de betekenis te raden.

Inhoud accordeon

Een heksenjacht is een poging om een bepaalde groep mensen op te sporen en te straffen die ergens de schuld van krijgt, vaak alleen vanwege hun mening en niet omdat ze daadwerkelijk iets verkeerd hebben gedaan.

Cultureel Erfgoed Achtergrond

De eerste handelsroute over de Atlantische Oceaan werd in 1566 in gebruik genomen tussen Amerika en Spanje, met de oprichting van de West-Indische Compagnie.

In de 19e eeuw werden de trans-Atlantische passagiersovertochten sneller, veiliger en betrouwbaarder door de komst van stoomschepen. De belangrijkste routes waren die tussen Engeland en de VS. 

Er was grote concurrentie tussen het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië en de Verenigde Staten. Ze wilden grote oceaanschepen bouwen als symbolen van nationale technische vaardigheid. Ze wilden dat de schepen uitingen van macht zouden zijn, niet alleen transportbedrijven.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de trans-Atlantische oversteek erg belangrijk voor het Verenigd Koninkrijk. Dit omdat een groot deel van Europa was ingenomen door Duitsland en zijn bondgenoten, waardoor handel en bevoorrading werden verhinderd.

Het verhaal lezen

De Red Star Line was een Belgische rederij met een lijndienst tussen Antwerpen en New York of Philadelphia. Zij was actief van 1872 tot 1935 en werd het slachtoffer van de beurscrash van 1929.

De Red Star Line heette officieel Société Anonyme de Navigation Belge-Américaine of kortweg SANBA. Haar belangrijkste activiteit was het vervoer van olie van de Verenigde Staten naar Europa en passagiers op de terugweg. Later verbood de Amerikaanse regering het vervoer van olie op passagiersschepen, zodat de Red Star Line zich ging toeleggen op passagiersvervoer.

Passagiers kwamen aan boord van een van de 23 schepen van de Red Star Line (of een van de meer dan 150 door de rederij gecharterde schepen). De derdeklassers moesten eerst hun bagage laten ontsmetten en daarna naar de dokter om onderzocht te worden. Aanvankelijk vond het onderzoek buiten plaats; pas na veel klachten bouwde de Red Star Line een extra gebouw. In 1913 bereikte de lijn haar hoogtepunt: alleen al in dat jaar vervoerde zij 70.075 derdeklassers. In totaal reisden tussen 1873 en 1934 ongeveer twee miljoen emigranten met de Red Star Line naar Amerika. Velen van hen kwamen uit Oost-Europa en ongeveer een kwart waren Joden. Eén van hen was Albert Einstein.

De natuurkundige Albert Einstein, door Time Magazine in 2000 uitgeroepen tot “Man van de Eeuw”, was een regelmatige passagier van de Red Star Line. Einstein was Oostenrijker van oorsprong en woonde in Berlijn. Maar hij had familie in Antwerpen en was goed bevriend met koningin Elizabeth van België, de schilder James Ensor en andere Belgische persoonlijkheden.

In de zomer van 1932 werd Hitlers nazi-partij bij de Rijksdagverkiezingen de grootste in Duitsland. Dit werd gevolgd door gewelddadige rellen en Einstein, die had opgeroepen tot verzet tegen de nazi’s, werd geadviseerd Berlijn te verlaten totdat de rust was hersteld. Vervolgens reisde hij naar België. Terwijl hij daar was, besloot hij in te gaan op het aanbod van een deeltijdse aanstelling aan het Princeton Institute for Advanced Studies. Hij wilde zijn tijd verdelen tussen Duitsland en Amerika.

Toen Hitler op 23 maart 1933 in Duitsland aan de macht kwam, waren Albert Einstein en zijn vrouw Elza Koch op de terugweg van de Verenigde Staten naar Berlijn. Aan boord van de Belgenland van de Red Star Line vernam hij dat de nazi’s al zijn bezittingen in beslag hadden genomen en een ware heksenjacht op de Joden hadden geopend. Ze besloten dat hij niet naar Duitsland kon terugkeren. Nadat de Belgenland in Antwerpen was aangekomen (28 maart 1933), reisde het echtpaar door naar de Belgische kust. Koningin Elizabeth vreesde voor Einsteins veiligheid en gaf de gendarmerie opdracht hem voortdurend te beschermen.

In België hield Einstein verschillende voordrachten en ontving hij vrienden, waaronder James Ensor en de schrijver Aldous Huxley. Het was waarschijnlijk de moord op professor Theodore Lessing door de nazi’s in Tsjecho-Slowakije op 31 augustus 1933 die Einstein overtuigde van het gevaar waarin hij verkeerde. Kort daarna vertrok hij naar Londen. Enkele weken later verliet ook Elza België, via Antwerpen, aan boord van de SS Westernland. Einstein zelf ging in Southampton aan boord om zijn vrouw naar Amerika te vergezellen. Op 17 oktober 1933 voeren ze New York binnen. Einstein vestigde zich in de Verenigde Staten en werd in 1940 Amerikaans staatsburger.

Begrijpend lezen

Grammatica

Aangezien het verhaal zich afspeelt in de 19e en 20e eeuw komen er veel verleden tijden in de tekst voor. Kun je de volgende werkwoorden indelen in regelmatig of onregelmatig? Sleep ze op de juiste plaats in de tabel.

  • Regelmatig: basisvorm + achtervoegsel -de of -te
  • Onregelmatig: verschillende vormen

Extra activiteiten

Extra middelen voor leerlingen

Zelfreflectie

Schaal. 1 – sterk mee oneens – 5 sterk mee eens.
Ik vind het verhaal boeiend en interessant. *
Ik heb wat nieuwe woordenschat en structuren geleerd. *
Ik heb wat nieuwe woordenschat en structuren geleerd. *
De extra middelen en extra activiteiten hebben me doen nadenken over de betekenis en de implicaties van het verhaal. *
De manier waarop het verhaal wordt verteld en de activiteiten hebben me geholpen de taal beter te begrijpen. *
Ga naar de inhoud