PROJECT: N 2021-1-BE02-KA220-ADU-000035111

4 Elements in Arts

MĀCĪBU PLĀNI

“Nacionālā Apvienība Latviju glābs no sarkanā pūķa”. Priekšvēlēšanu plakāts 15. sarakstam.

Iesildīšanās

  • Par ko tu domā, kad dzirdi vārdu “pūķis”?
  • Kādas krāsas tev nāk prātā, kad domā par uguni?
  • Vai zini kādu citu varoni, kurš izmanto zobenu?

Leksika

Kultūras mantojuma apraksts

Lāčplēsis ir varonis latviešu eposos un stāstos, Andreja Pumpura ikoniskajā dzejolī un Raiņa lugā “Uguns un nakts”. Latviešu literatūrā un mākslā viņš ir drosmes, uzticības un patriotisma simbols. Mīts vēsta, ka Lāčplēsis ir lāča dēls ar lācim līdzīgām ausīm. Vairākos pieminekļos visā Latvijā attēlots varonis, kas cīnās pret Melno bruņinieku, krustnešiem un dažādiem iekarotājiem.

Klausīšanās

Klausieties un atbildiet uz šādiem jautājumiem. Vai arī skaļi izlasiet tekstu.

Rakstnieka leģendārais varonis Lāčplēsis ir cēlies no lāča mātes. Viņš ir dievu izredzēts tautas varonis, kas nāk no meža dziļākās daļas un kura lāča ausīs slēpjas liels spēks. Kādu dienu viņa tēvs devās pastaigā pa mežu un tam uzbruka lācis. Varonis satvēra lāci aiz žokļiem un saplosīja to, lai glābtu savu tēvu. Lāčplēsis to darīja nevis, lai tikai nogalinātu, bet lai aizstāvētu un aizsargātu. Īstais latviešu tautas varonis ir nevis uzbrucējs, bet gan tas, kurš aptur ienaidnieku.

  • Vai tev šķiet, ka tautas varoņi ir svarīgi?
  • Vai tavā valstī ir kādi tautas varoņi?

Klausīšanās izpratne

Lasiet stāstu

19. gadsimta otrajā pusēEiropā valdīja nacionālāromantisma idejas, kasizraisīja intereses pieaugumupar nacionālajiem eposiem.Cilvēki uzskatīja, kanacionālais eposs ir viena nosvarīgākajām valsts daļām.Taču latviešiem tāda nebija,tāpēc Andrejs Pumpurs uzņēmās to uzrakstīt. Idejas viņš smēlās no latviešu nostāstiem unpasakām, “Livonijas hronikas” un vēsturiskā stāsta”Vanems Imanta”. Kā arī no nesenajiem somu unigauņu eposiem un grieķu un romiešu eposiem.

Stāsts ir par to, kā 13. un 14. gadsimtā Baltijasreģions tika vardarbīgi kristianizēts. Pret toiestājas pasaku varonis Lāčplēsis. Viņa lāča ausis,kas slēpj viņa spēku, padara viņu neparastu.Lāčplēsis ir simbols latviešu tautai, kas ir gandrīzmežonīga, bet stipra un brīva.Savos ceļojumos Lāčplēsis sastop ganatbalstītājus, gan pretiniekus. Šie cilvēki viņunodod, un daži no pretiniekiem kļūst par viņaatbalstītājiem. Beigu beigās Lāčplēsis ielecDaugavā, lai cīnītos ar Tumšo bruņinieku, vēstotpar savas tautas ļoti gaišu nākotni.Turpmākajos gados par Lāčplēsi rakstīja daudzilatviešu autori. Viena no nozīmīgākajām ir luga”Uguns un nakts” (1905) un rokopera “Lāčplēsis”(1988). Kā arī pirmā Latvijā uzņemtā pilnmetrāžasspēlfilma “Lāčplēsis” (1930).

Izrāde ir daudzslāņaina un pilna ar tādiemsimboliem kā uguns kā gaismas simbols un naktskā tumsas simbols. Tā stāsta par lietām, kas notika13. gadsimtā, par 1905. gada revolūciju, parpastāvīgo cīņu starp tumsu un gaismu. Tas ir viensno pirmajiem literārajiem darbiem Latvijā, kasstāsta par neatkarīgu Latvijas valsti.

1930. gadā uz ekrāniem iznāca mēma filma”Lāčplēsis”. Uz pirmizrādi bija ieradies gan Latvijasprezidents Gustavs Zemgals, gan valdības vadītājsKārlis Ulmanis. Filmas darbība norisinās 20.gadsimta pirmajā pusē, 1905. gada revolūcijas,Pirmā pasaules kara un Latvijas cīņas parneatkarību laikā.

1988. gadā, eposa 100. gadadienā, debitējarokopera “Lāčplēsis”. Rokopera tika izrādīta 23. sastāvdaļa. Eposs ir izdots daudzkārt, un ilustrācijas katru reizibija liela daļa no tā, kā stāsts tika parādīts. Tā irtulkota 13 valodās, tostarp igauņu, lietuviešu,krievu, poļu, japāņu, somu, čehu, holandiešu,dāņu, armēņu, armēņu, angļu, altaļu un spāņuvalodā.

Tautas varonis ar lāča ausīm saistās ar latviskoidentitāti. Katru gadu 11. novembrī tiek svinētaLāčplēša diena. Un teātris, kurā pirmo reizi tikaiestudēta luga “Uguns un nakts”, atrodas Lāčplēšaielā.

Lasīšanas izpratne

Kurš apgalvojums ir patiess un kurš ir nepatiess?

Gramatika

Īpašības vārdi ir patstāvīgilokāmi vārdi, kas nosauc priekšmetu vai dzīvubūtņu pazīmes.
Īpašības vārds vienmēr paskaidrolietvārdu – gan sugas vārdu, gan īpašvārdu

Papildus uzdevumi

PAŠREFLEKSIJA

Jautājumi, uz kuriem jāatbild, izmantojot vērtējuma skalu 1-5
Manuprāt, stāsts ir saistošs un interesants. *
Esmu iemācījies jaunu vārdu krājumu un struktūras. *
Tas, kā stāsts ir izstāstīts, un aktivitātes man palīdzēja labāk saprast valodu. *
Papildu resursi un papildu aktivitātes ir likušas man aizdomāties par stāsta nozīmi un sekām. *
Esmu uzzinājis par stāsta kultūras fonu un vēsturi. *
Skip to content