PROJECT: N 2021-1-BE02-KA220-ADU-000035111

4 Elements in Arts

Lesson Plans

Odmev
Echo

Ledolomilec

(1) Ali je mogoče naslikati veter in zrak? Vzemite čopič ali svinčnik in poskusite.

 

(2) Poglejte to znamenito fotografijo Marilyn Monroe:

https://www.theguardian.com/film/filmblog/2014/sep/15/marilyn-monroe-seven-year-itch-dress

Iz katerega filma je? Lahko opišete ta prizor? Začnete lahko takole: “ Ta prizor predstavlja.. “Slike predstavljajo …”

 

(3) Oglejte si sliko Coup de vent à Trouville, Denisa Echeverria:

https://www.photo.rmn.fr/CorexDoc/RMN/Media/TR1/PLCPH3/10-501445.jpg

 

Opišite naslednji prizor na plaži. Kaj se dogaja? Kakšne barve je nebo? Kakšne barve je morje? Kaj počnejo ljudje na plaži?

 

(4) Oglejte si plakat razstave o podnebnih pojavih v muzeju Andre Malraux v Le Havru:

https://www.instagram.com/p/CkLt3pJs5it/?hl=en

 

Zakaj je to dekle na plaži in v vetru? Opišite sliko: “V ospredju, v ozadju, v sredini je…”

Če ste slabovidna oseba, ali lahko sosedu postavite dodatna vprašanja?

Če ste gluha oseba, ali lahko to sliko opišete v znakovnem jeziku?

Besedni zaklad

Kulturno ozadje

Splošne informacije, ki pomagajo razumeti vlogo kulturne dediščine in štirih elementov:

(1) Veter je “tisto, kar se ne da naslikati”, je v rimskih časih trdil Plinij starejši. Vetra zelo dolgo niso razumeli in ga niso mogli razložiti. Zato so ga v antiki predstavljale podobe, večinoma boginj, kot je bila grška boginja Flora (boginja cvetja). V 19. stoletju je bila uvedena elektrika, ki je nadomestila svetlobo sveč. Hkrati so pojave, povezane z vetrom (veter, vetrič, nevihte, strele itd.), doumeli in jih niso več povezovali z bogovi.

(2) Zrak je eden od štirih elementov in ga dojemamo kot veter, vetrič in nevihto, pa tudi kot odmev. Veter vpliva na perilo, drevesa, strehe itd. in jih upogiba. Veter je gibanje zraka, ki nastane zaradi neenakomernega segrevanja zemlje s soncem.

(3) Kaj počne veter? Dviguje papirje, letala, vendar vetra samega po sebi ni mogoče videti. Leonardo de Vinci je dejal, da gibanja zraka ni mogoče videti. Veter je tisto, česar ne moreš naslikati, lahko pa ga čutiš, vidiš pa lahko tudi nevihto in strele. Lahko slišite odmeve, lahko jih doživite zaradi njihovih vibracij zraka. Čeprav jih je mogoče slišati, odmevov ni mogoče videti.

Sodobne upodobitve vetra in njegovih učinkov. »Sauver la nature« (Engl. Rescuing nature), fotografija Gilberta Garcina. Gilbert Garcin Gallery Camera Obscura:

https://www.mutualart.com/Artwork/Saving-thenature/2A10FCE4C52E8B9D.

 (4) Oglejte si fotografijo na vrhu recenzije filma “Poseben dan” z Marcellom Mastroiannijem in Sophio Loren:

 https://drgiii.com/film/2017/11/25/film-review-unegiornata-particolare-a-special-day-83×74 

Ali lahko opišete, kaj se dogaja v tem prizoru? Kaj menite, kako se počutita oba junaka? 

(5) Oglejte si napovednik filma “No Home” Chantal Ackerman:

https://www.youtube.com/watch?v=ivuuUVk-1wU  

Na 0:29 do 1:11 je posnetek vetrovne pokrajine. Če ste slabovidni, opišite, kako si predstavljate vetrovno pokrajino. Zakaj menite, da je bila vključena?

Branje zgodbe

Karel Putrih: Odmev. Foto Dušana Findeisen, 2022

Tu vidite kip ženske. Ne vemo, koliko je stara. Ženska kriči, držeč roke ob glavi.Tako povzroča vibracije (odmev) v zraku. Bronasti kip ima kubistične elemente (npr. odrezane površine), zato je težko reči, ali kip res predstavlja žensko. Kipar Karel Putrih, avtor tega bronastega kipa, se je rodil leta 1910 v Ljubljani (Slovenija), kjer je končal srednješolski študij kiparstva. Putrih je postal vidni član Neodvisne skupine slovenskih umetnikov, ki je delovala pred drugo svetovno vojno. Njegova likovna dela in dela njegovih kolegov so pomembni predstavniki slovenske likovne umetnosti 20. stoletja. Študij je nadaljeval v Pragi (Češka). Tam je prišel do poenostavljene plastične figure, ki jo je navdihnilo delo francoskega kiparja Aristida Maillola. To je bila prva različica “Odmeva”.Končna različica kipa se nahaja na trgu pred Muzejem moderne umetnosti v Ljubljani.

Bralno razumevanje

Vaja 2

Poglobljeno branje:

Med branjem se ustavite in razmislite o besedilu ali besedah, preden nadaljujete.

Ponovno preberite besedilo zgodbe.

Delajte si izpiske.

Dodatne dejavnosti

Dopolnilni viri za učence

Razmislek

How true are these statements for you?
Mislim, da je zgodba privlačna in zanimiva. *
Način pripovedovanja in dejavnosti so mi pomagali bolje razumeti jezik. *
Naučil/a sem se nekaj novega besedišča in struktur. *
Dodatni viri in dodatne dejavnosti so me spodbudili k razmišljanju o pomenu in posledicah zgodbe. *
Spoznal/a sem njeno kulturno ozadje in zgodovino. *
Skip to content