PROJECT: N 2021-1-BE02-KA220-ADU-000035111

4 Elements in Arts

Lesson Plans

Most na Dobravi
Bridge on the Dobra river

Ledolo-milec

  • Vir: Monet: Francoska narodna galerija

Kulturno ozadje

Slike slovenskih impresionistov so bile javnosti prvič predstavljene leta 1900 na razstavi v Ljubljani. Na razstavi so sodelovali štirje slovenski slikarji: Ivan Grohar, Matija Jama, Matej Strnen in Rihard Jakopič.

Vodilna osebnost slovenskega impresionizma je bil Ivan Grohar. Začel je kot cerkveni slikar, nadaljeval kot realist in končal kot impresionist. Naslikal je sliko “Sejalec”, ki je danes na slovenskem kovancu za 5 centov.

“Sejalec” je bil uporabljen tudi na naslovnici srednješolskega priročnika. Impresionistični slikarji so na prelomu 19. stoletja tesno sodelovali s pisatelji. Oblikovali so naslovnice njihovih knjig.

Avgust Berthold je bil prvi slovenski umetniški fotograf. Zanimala ga je slovenska pokrajina. Posnel je sliko sejalca, Ivan Grohar pa je ta motiv prevzel za svoje slikarstvo.

Iz motiva mostu na Dobravi in ritma svetlobe pod loki mosta je slikar Matija Jama zgradil kompleksno podobo jutranje svetlobe. Vse je naslikano s kratkimi potezami čopiča.

Poslušanje

Slike slovenskih impresionistov so bile javnosti prvič predstavljene leta 1900 na razstavi v Ljubljani. Na razstavi so sodelovali štirje slovenski slikarji: Ivan Grohar, Matija Jama, Matej Strnen in Rihard Jakopič.

Vodilna osebnost slovenskega impresionizma je bil Ivan Grohar. Začel je kot cerkveni slikar, nadaljeval kot realist in končal kot impresionist. Naslikal je sliko “Sejalec”, ki je danes na slovenskem kovancu za 5 centov. 

“Sejalec” je bil uporabljen tudi na naslovnici srednješolskega učbenika. Impresionistični slikarji so na prelomu 19. stoletja tesno sodelovali s pisatelji. Oblikovali so naslovnice njihovih knjig.

Avgust Berthold je bil prvi slovenski umetniški fotograf. Zanimala ga je slovenska pokrajina. Posnel je sliko sejalca, Ivan Grohar pa je ta motiv prevzel za svoje slikarstvo.

Iz motiva mostu na Dobravi in ritma svetlobe pod loki mostu je slikar Matija Jama zgradil kompleksno podobo jutranje svetlobe. Vse je naslikano s kratkimi potezami čopiča.

Slušno razu-mevanje

Branje zgodbe

Hitro preberite besedilo zgodbe.

Stavke razvrstite v pravilnem vrstnem redu.

  • Vpisal se je v umetniško šolo Antona Ažbeta v Münchnu.
  • Vse je naslikano s kratkimi potezami čopiča.
  • Jama je na svoji sliki Most na Dobravi zgradil kompleksno podobo jutranje svetlobe.

 

Matija Jama, slovenski impresionist, se je rodil v Ljubljani v 19. stoletju.

Živel, študiral in ustvarjal je v številnih evropskih deželah, med drugim v Nemčiji in na Nizozemskem.

Leta 1902 se je poročil z nizozemsko slikarko Louiso van Raders.

Bralno razu-mevanje

Dodatne dejavnosti

Raziščite impresionizem v drugih evropskih državah.

Mostovi so pogost motiv v zgodovini evropske umetnosti. Se spomnite še kakšnih slik, fotografij ali drugih umetniških del, na katerih so upodobljeni mostovi?

Obstaja zelo znana angleška otroška pesem o mostu. Jo poznate?
https://www.youtube.com/watch?v=0-Y7Qi3fMs0
Veste, kako je nastala

Dopolnilni viri za učence

Razmislek

How true are these statements for you?
Mislim, da je zgodba privlačna in zanimiva. *
Način pripovedovanja in dejavnosti so mi pomagali bolje razumeti jezik. *
Naučil/a sem se nekaj novega besedišča in struktur. *
Dodatni viri in dodatne dejavnosti so me spodbudili k razmišljanju o pomenu in posledicah zgodbe. *
Spoznal/a sem njeno kulturno ozadje in zgodovino. *
Skip to content